top of page
sab2980.jpg

Kwaliteit, (Voedsel) Veiligheid en Milieu Beleid

 

Suriname Alcoholic Beverages N.V., SAB Distribution N.V. en het Surinaamsch Rumhuis stellen voedselveiligheid, arbo-veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit centraal, door het KVM (Kwaliteit, voedselveiligheid, Milieu) beleid vast te stellen, te implementeren, te onderhouden en te bewaken, welke deel uitmaakt van het strategische doel van de organisatie en rekening houdt met de belangen van haar stakeholders en de omgeving waarin zij zich bevindt.

Doelstellingen

Veiligheid: Het bieden van een veilige en gezonde werkomgeving door preventieve en correctieve maatregelen te treffen, zoals het identificeren en beheersen van risico’s ter voorkoming van schade aan mens, milieu, product en maatschappij.

Verantwoordelijkheid: Het verantwoordelijk stellen van alle medewerkers en dienstverleners tot het naleven van regels, wetten en procedures, teneinde prestatiegerichte resultaten te boeken.

Bedrijfscontinuïteit: Het continu verbeteren van processen en diensten, door de vastgestelde doelstellingen te evalueren, monitoren en behalen volgens de vastgestelde afspraken, teneinde de relatie met de klant te versterken.

Integriteit: Het volledig committeren aan het naleven van relevante wet- en regelgeving, standaarden en richtlijnen, om de kwaliteit te waarborgen middels een gedegen KVM culture, food defense en food fraud programma.

Management inzet: Het tonen van leiderschap door verantwoording af te leggen over de effectiviteit van en de conformiteit aan doelstellingen, processen, producten en diensten.

 

Social responsibility: Het nastreven van maatschappelijke verantwoordelijkheid door alle relevante stakeholders te betrekken bij het beoordelen van kansen en bedreigingen binnen de milieu en sociaalmaatschappelijke context van de organisatie.

bottom of page