top of page

Gebruikersvoorwaarden

Op deze pagina vindt u de gebruikersvoorwaarden van deze website en alle andere online of digitale platforms die wij onderhouden. Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u onze site gaat gebruiken.
 

Deze site is bestemd voor personen die alcoholhoudende dranken mogen kopen en consumeren in landen waar de verkoop, reclame en consumptie van alcoholhoudende dranken rechtmatig is. Door onze site te gebruiken, geeft u aan dat u deze gebruikersvoorwaarden accepteert en dat u zich eraan zult houden.

Verlaat onze site onmiddelijk als u deze gebruiksvoorwaarden niet accepteert.

1. Toegang tot onze site

Toegang tot onze site is toegestaan op tijdelijke basis voor gebruikers in landen of andere gebieden waar de verkoop, reclame en consumptie van alcoholische dranken is toegestaan. We behouden ons het recht voor om de diensten die we op onze site aanbieden, zonder voorafgaande kennisgeving te geven, te wijzigen, op te schorten of te beëndigen. We zijn niet aansprakelijk indien onze site om welke reden dan ook op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is.

U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle nodige maatregelen om toegang te krijgen tot onze site. U bent ook verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle personen die via uw internetverbinding toegang hebben tot onze site, deze voorwaarden kennen en zich eraan houden.

2. Eigendomsrechten

Alle visuals en gegevens op onze site en in de daarop gepubliceerde materialen, inclusief maar niet beperkt tot handelsmerken, ontwerpen, logo's, teksten, afbeeldingen, audio- en videomateriaal, uiterlijk en software zijn eigendom van ons, onze dochterondernemingen, gelieerde bedrijven en / of één van onze partners. De status van de relevante houders van rechten op de materialen die op onze site zijn gepubliceerd moet altijd worden erkend. U mag geen enkel deel van de materialen op onze site gebruiken voor commerciële  doeleinden zonder hiervoor een licentie van ons en  / of indien van toepassing van de relvante eigenaar te verkrijgen.

3. Informatie over u en het gebruik van onze site

 Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij verwerken informatie over u in overeenstemming met ons Privacybeleid - hieronder gelinkt.

4. Linken naar onze site

U mag geen koppeling van een website naar een pagina op onze site maken of onze site op een ander site plaatsen. Tenzij anders schriftelijk door ons geautoriseerd is, mag u geen enkele vorm van samenvatting, goedkeuring van een website van onze kant voorstellen.

Indien u enig ander materiaal op onze site wilt gebruiken dan hierboven vermeld is, dient u een verzoek in bij ons.

bottom of page