top of page

Privacybeleid

Het beschermen van uw privacy is belangrijk voor ons. We streven ernaar om uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk te behandelen. Zorg dat u op de hoogte bent van het privacybeleid en de inhoud ervan begrijpt. Op die manier kunnen wij u betere diensten leveren.

Neem even de tijd om het volgende beleid te lezen zodat u weet hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan.

1. Hoe gaan we om met uw persoonlijke gegevens

In dit gedeelte worden de bronnen en categorieën van persoonlijke gegevens behandeld die we verzamelen en verwerken.

A. Bronnen van persoonlijke gegevens 

We kunnen uw persoonlijke gegevens verkrijgen uit de volgende bronnen:

 1. Rechtstreeks van u - Op het moment dat u zich aanmeldt voor diensten die op onze website worden aangeboden, mobiele applicaties, evenementen of social media, inclusief e-maillijsten vanuit interactieve diensten.

 2. Vanaf uw apparaat of browser

 3. Wanneer u contact met ons opneemt

 

B. Persoonlijke gegevens die we verzamelen en verwerken

 1. Naam

 2. Organisatie waaraan u verbonden bent

 3. Telefoonnummer

 4. E-mail adres

 5. Cookiegegevens

 6. IP-adres

 7. Informatie die u ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt 

 8. Informatie die u geeft op interactieve diensten

 

C. Waarom verzamelen we uw persoonlijke gegevens

We zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken in de legitieme belangen van ons bedrijf. In het onderstaand tabel leggen we uit welke specifieke belangen we hebben bij het verwerken van uw persoonlijke gegegevens.

  

 

 

 

 

Indien u bezwaren heeft tegen het gebruik van uw gegevens voor de bovengenoemde doeleinden, kunt u contact met ons opnemen.

Indien we cookies of vergelijkbare technologieën gebruiken, zullen we voorafgaand om uw toestemming vragen.

Indien we uw email adres gebruiken om marketinginformatie aan u te communiceren, zullen we voorafgaand daaraan toestemming vragen.

Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derden. Deze worden alleen gedeeld met derden, indien u hiervoor expliciet toestemming geeft.

Onze website kan van tijd tot tijd links bevatten van en naar de website van onze partners en gelieerde ondernemingen.
 
2. Delen van uw informatie

Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derden, noch worden deze verstrekt aan derden. Gegevens die we verzamelen, kunnen worden verwerkt door partijen buiten SAB N.V., welke in opdracht werkzaam zijn voor SAB N.V. Deze partijen hebben een geheimhoudingsverklaring getekend met SAB N.V.”.

3. Onze partners

We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan onze gelieerde ondernemingen. Deze ondernemingen kunnen uw gegevens gebruiken voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid. Als gegevensbeheerders verwerken onze gelieerde ondernemingen uw gegevens in overeenstemming met de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming.

Middels geheimhoudingsverklaringen dragen wij er zorg voor dat elke door ons ingeschakelde "serviceprovider" gebonden is aan verplichtingen inzake gegevensbescherming. 

4. Gebruikersrechten
U hebt het recht om :

 • informatie van ons te verkrijgen over de manier waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens en,

 • een kopie op te vragen van alle persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard en

Indien u toestemming geeft om uw gegevens te mogen gebruiken, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.

 

5. Privacy van kinderen 

Onze website is niet bedoeld voor personen jonger dan 18 jaar (of de toepasselijke wettelijke leeftijd voor het consumeren van onze producten). Als u ervan overtuigd bent dat wij de persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via e-mail, dan verwijderen wij deze informatie.

6. Bewaartermijn

SAB N.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is.

Wat de legitieme belangen van ons bedrijf zijn:

 • Website en applicatie management

 • Het leren begrijpen van de markt waarin wij opereren

 • Het promoten van onze producten en diensten

 • Het beheren van een veilige en risico vrije digtale omgeving

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor: 

 • Het aanbieden van onze digitale diensten

 • Het tot stand brengen en het beheer van onze relaties

 • Het werven van informatie over het browsergedrag van onze digitale gebruikers

 • Beveiliging van onze digitale omgeving

 • Het verstrekken van informatie over onze producten, diensten, en evenementen die voor u van interesse kunnen zijn

 • Het werven van informatie over hoe onze producten gebruikt kunnen worden 

bottom of page