Reclamevoering

Borgoe season 2019

Borgoe “Capturing Moments” actievoorwaarden:

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “Capturing Moments” campagne van Suriname Alcoholic Beverages N.V., hierna te noemen SAB.

Deelname

 • Deelname aan de actie vindt plaats op de door SAB aangegeven wijze.
 • Door deelname aan deze actie ga je akkoord met de actievoorwaarden.
 • Minimumleeftijd voor deelname: 18 jaar.
 • De deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden. 

Speelwijze – stap 1: inleiding

 • Je kunt deelnemen aan deze actie door de unieke code van de Borgoe Rum limited edition flessen 70cl te sms-en naar het nummer 2337. De prijs per sms bedraagt US$ 0,10 en sms-en kan alleen vanuit een Teleg nummer.
 • De unieke code zijn voorzien van een gele PEEL OFF sticker die eraf getrokken dient te worden
 • Na het weg trekken van de PEEL OFF sticker verschijnt de uniek code
 • Wekelijks zullen er 2 troostprijzen getrokken worden voor een Borgoe Rum pack en een Borgoe Rum Cocktail pack
 • De trekking voor 3 hoofdprijzen zal op 10 januari 2020 plaats vinden. De volgende prijzen kunnen gewonnen worden:

1ste prijs een 50” smart TV ter waarde van SRD 7,775.00

2e prijs 12 maanden winkelen bij Tulip Supermarket tot een bedrag van SRD 500.00 per maand.

3e prijs 6 maanden SAB producten tot een bedrag van SRD 700.00 per maand.

 • De actie loopt van 26 november 2019 tot en met 31 december 2019
 • Deelname is uitgesloten voor het personeel van SAB NV en SABD

 

Speelwijze – stap 2: sms-en van de unieke code

 • Door te sms-en komen de mobiele telefoonnummers van de deelnemers in een speciaal daartoe op te zetten databestand terecht, uit welke de trekking plaatsvindt.
 • Ter beveiliging van de informatie van de klant, het garanderen van een eerlijke trekking en gelijke kansen voor elke deelnemer zal er gebruik worden gemaakt van de sms infrastructuur van het bedrijf Smart & Secure Solutions en de trekking zal gehouden worden onder begeleiding van de Nationale Loterij Suriname en een vertegenwoordiger van de Korps Politie Suriname.
 • Elke unieke code doet 1 keer mee.
 • Niet getrokken mobiele telefoonnummers doen nog mee met de trekking

Speelwijze – stap 3: prijzen ophalen en publicatie

 • Winnaars zullen gebeld worden op het mobiel nummer waarmee er is gesmst.
 • Winnaars dienen de Borgoe limited edition fles met het winnende unieke code mee te nemen
 • Winnaars zullen bekend gemaakt worden via de traditionele en digitaal media
 • Gewonnen prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld voor (contant) geld of tegoedbonnen.
 • Mocht de prijswinnaar niet bereikt kunnen worden vanwege een ongeldig telefoonnummer, dan behoudt SAB zich het recht voor om een andere winnaar aan te wijzen.
 • De deelnemer geeft SAB toestemming om foto’s te gebruiken voor commerciële doeleinden
 • De deelnemer geeft SAB toestemming tot het verzamelen en verwerken van benodigde (persoons)gegevens in het kader van de actie 

Aansprakelijkheid

 • SAB en de door haar ingeschakelde hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade die op enigerlei wijze voort kan vloeien uit deze actie.
 • SAB is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken of storingen in apparatuur, software, telecommunicatie- of internetverbindingen en gedragingen van derden.

Slotbepalingen

 • SAB is gerechtigd om de actievoorwaarden te wijzigen of de actie op te schorten of te beëindigen.
 • In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist SAB.
 • In geval van vermoeden van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt SAB zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten of de actie geheel of gedeeltelijk te laten vervallen.
 • Borgoe is een geregistreerde en gedeponeerde merknaam.
 • Surinaams recht is van toepassing.
 • Vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot deze actie kunnen via het onze Borgoe Rum facebook pagina worden gericht aan SAB Consumentenservice of per mail naar marketing@sabrum.com of op het telefoonnummer 473344 toestel 246 op maandag tot en met vrijdag van 08:00 - 15:00 uur.

 

Suriname Alcoholic Beverages NV

Suriname Alcoholic Beverages N.V.

Bent u 18 jaar of ouder?

Door het bezoeken van deze website gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Helaas, je moet minstens 18 jaar oud zijn om deze website te mogen bezoeken.
Sorry, you must be at least 18 years old to visit this website.